Referenties

Programmamanager Gezondheidsstudio

Bij de St. Anna Zorggroep heb ik 5 jaar lang op een prettige manier met Robin samengewerkt. Hij was daar verantwoordelijk voor marketing, communicatie & klantrelaties en we hebben daar samen vanuit een heldere visie gebouwd aan een sterk merk en klantgerichte organisatie. In de zomer van 2014 sprak ik Robin en hij gaf aan weer in de zorg te willen gaan werken. Vanwege zijn conceptuele benadering en mentaliteit heb ik hem gevraagd programmamanager te worden van een nieuw initiatief van Tergooi: de Gezondheidsstudio. De Gezondheidsstudio was op dat moment vooral een idee op papier en moest nog verder ontwikkeld en opgezet worden. Van idee naar realisatie. Door zijn enthousiasme en frisse kijk op zaken heeft hij samen met de mensen van Tergooi een succes gemaakt van de Gezondheidsstudio. Hij heeft het vertrouwen zeker waargemaakt.
Ruurd Jan Roorda - Voorzitter raad van bestuur Tergooi

Manager Marketing & Communicatie Brainport Development

Robin is anderhalf jaar manager Marketing & Communicatie geweest bij Brainport Development. Het was een dynamische periode, eigenlijk was het onbedoeld een soort interim periode. Dankzij zijn enorme inzet, gedrevenheid en open communicatie heeft hij veel verbeteringen en vernieuwingen in beweging gezet. Hij heeft de afdeling Marketing & Communicatie geprofessionaliseerd, de samenwerking met onze externe partners geïntensiveerd en de herpositionering van het merk Brainport geleid. Zijn werkwijze is te typeren als ‘hard’ op de inhoud, ‘zacht’ op de relatie en ‘strak’ op de sturing van het proces.
Imke Carsouw – Algemeen directeur Brainport Development

Procesbegeleider en adviseur meerjarenbeleidsplan bij PAMM

Marketingbrein heeft voor ons het proces begeleid en advies gegeven bij het ontwikkelen van ons meerjarenbeleidsplan en daaruit afgeleid het marketingplan. Het is prettig werken met Robin. Bovendien kent hij de zorg sector van binnenuit, hij schakelt snel en houdt zich aan zijn afspraken. Ik kijk daarom terug op een goede samenwerking en maak ook in 2016 weer gebruik van Marketingbrein bij het implementeren van het strategisch plan.
Wim Bruinenberg – bestuursvoorzitter